Homestay nghĩa là gì?

Homestay là hình thức lưu trú lại nhà của người dân địa phương của một bộ phận du khách…

Xu hướng Marketing du lịch năm 2021

Đặt chỗ trực tuyến Với sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, Internet và Smartphone…

Farmstay một mô hình mới độc đáo và hấp dẫn

Kenhfarmstay.com Đây là mô hình du lịch (farmstay – ở nông trại xanh) xuất hiện từ…